Hyundai Motor News

News

Hyundai a OMV - PUmPENDO

03.08.2009

Tisková informace č. 30 ze dne 29. 09. 2003

Hyundai a OMV - PUmPENDO

OMV Česká republika pořádala pro své zákazníky v období od 1.4.2003 do 30.6.2003 soutěž s názvem PUmPENDO. Tato akce probíhala na čerpacích stanicích OMV a každý, kdo načerpal 160 l pohonných hmot se mohl zúčastnit finále o ceny. První cenou byl nejprodávanější model SUV za rok 2002 Hyundai Santa Fe.

Otázky nebyly nijak jednoduché. První otázka byla "Kolikrát zazní ve filmu Jana Hřebejka Pupendo slovo pupendo?" (správná odpověď 16x). Druhá otázka pak zněla "Kolik platících diváků navštívilo v kinech v ČR film Pupendo po dobu trvání akce PUmPENDO?" (správná odpověď byla 680.998).

Jediný, kdo správně odpověděl na obě otázky byl pan Přemysl Čech z Prahy 6 a stal se tak šťastným výhercem. Vůz Hyundai Santa Fe mu byl předán dne 24.9.2003 v dealerství Hyundai Auto Palace Butovice zástupci zúčastněných společností, generálním ředitelem Hyundai Motor CZ - Richardem Kopečným, výrobním ředitelem agentury T.T.V. - Tomášem Krůtou a Romanou Pazourkovou z marketingu OMV.

Po předání výhry jsme panu Čechovi položili otázku jak, k tak přesným odpovědím dospěl. Překvapivě nám sdělil, že na film Pupendo se šel podívat hned několikrát a pečlivě počítal. Počet diváků sledoval podle ověřené statistiky návštěvnosti filmu, která je uváděna týdenně na serveru distribuční společnosti. Při řešení speciálně druhé otázky tedy zapojil své znalosti, získané při studiu ekonomie a statistiky. Vzhledem k faktu, že je právě před rozhodnutím na jaké téma bude jeho diplomová práce, uvažuje nyní také nad možností zpracovat téma "Jak získat správnou odpověď při různých soutěžích při použití statistiky"

Dalšími cenami, které OMV poskytla byly: digitální fotoaparát Minolta -10 ks, Crossová kola Autor - 100 ks, DVD Philips -200 ks, CD s písničkami a scénkami z filmu Pupendo - 10.000 ks.

Do této soutěže bylo odevzdáno celkem 48.355 platných karet.

Podrobnosti o akci včetně seznamu výherců je možné nalézt na www.omv.cz

Příloha:  foto z předávání vozu Hyundai Santa Fe výherci (1,2 MB)
- číslo 03 zleva: Kopečný, Krůta, Tomášová, Čech
- číslo 04 zleva: Kopečný, Krůta
- číslo 11 zleva: Čech, Kopečný
- číslo 14 zleva: Čech Tomášová
- číslo 37 zleva: Čech
- číslo 54 zleva: Krůta, Tomášová, Jakubcová, Čech

  • Tag : 2003, Tlačové správy