Hyundai Motor News

News

Nová správa potvrdzuje zvýšený ekonomický a sociálny dopad prítomnosti Hyundai Motor v Európe

07.01.2016

Robots painting a Hyundai car

  • 155.000 ľudí má prácu vďaka prítomnosti Hyundai Motor v Európe
  • V roku 2014 bolo vládam európskych štátov zaplatených na daniach 870 miliónov €
  • Nákup výrobných závodov v objeme 3,4 miliardy €; z toho 74 % od európskych dodávateľov

Nová správa potvrdila výrazný príspevok spoločnosti Hyundai Motor do európskej ekonomiky. Správa, publikovaná nezávislou poradenskou spoločnosťou London Economics, dokumentuje trend rastu v kľúčových oblastiach vďaka expandujúcej infraštruktúre a rastu predaja automobilov značky Hyundai.

Správa ‘Ekonomické  a spoločenské prínosy spôsobené prítomnosťou Hyundai v  Európe’ (The economic and societal benefits deriving from the presence of Hyundai in Europe) dokumentuje rastúci počet pracovných miest, vyvolaných aktivitami značky Hyundai v Európe. Počet ľudí zamestnaných priamo vo výrobných závodoch Hyundai Motor alebo nepriamo v dodávateľskom reťazci, ako aj v oblasti predaja a distribúcie dosahuje približne 155.000 osôb. To predstavuje nárast o 20 % oproti 129.000 zamestnancom, uvedeným v štúdii z roku 2013.

Spoločnosť Hyundai Motor zaplatila v roku 2014 vládam európskych štátov dane v celkovom objeme 870 miliónov €. Táto suma zahŕňa dovozné clá, daň z pridanej hodnoty a daň z príjmu. Aj tieto prostriedky nepriamo prispievajú k ďalšiemu rozvoju európskej ekonomiky.

Spoločnosť Hyundai Motor ďalej prehĺbila svoje väzby na dodávateľov v Európe, predovšetkým prostredníctvom svojich výrobných závodov v Českej republike a Turecku. Tieto závody nakúpili od dodávateľov komponenty v celkovom objeme 3,4 miliardy €, z čoho 74 % podľa správy pochádzalo z Európy. Predstavuje to nárast o 72 % oproti roku 2013.

Správa London Economics uvádza, že spoločnosť Hyundai Motor priamo prispela k tvorbe hrubej pridanej hodnoty (GVA) v objeme 2,4 miliardy € v oblasti výroby, dodávok, výskumu, vývoja, predaja a distribúcie. Ukazovateľ GVA meria príspevok k úhrnnému domácemu produktu podľa hodnoty tovarov a služieb vyprodukovaných spoločnosťou po odpočítaní vstupných nákladov.

Thomas A. Schmid, prevádzkový riaditeľ Hyundai Motor Europe povedal:   “Spoločnosť Hyundai Motor kontinuálne investuje v Európe, aby vybudovala celý reťazec tvorby hodnoty od výskumu a vývoja až po distribúciu, čo nám umožní vyvíjať čoraz lepšie produkty a služby pre našich zákazníkov. Táto stratégia regionalizácie prináša benefity pre ekonomiku, ako potvrdzuje nová správa London Economics. Po ďalšom úspešnom roku v oblasti predaja Európa naďalej zostáva kľúčovým strategickým regiónom pre zvyšovanie predaja a rozvoj značky Hyundai.“

V roku 2015 spoločnosť Hyundai Motor predala v Európe 458.100 vozidiel, čo predstavuje nárast o 9,8 % oproti predchádzajúcemu roku. Z toho až 90 % pripadlo na modely vyvinuté, skonštruované a vyrobené v regióne.

Výrobný závod v Českej republike má kapacitu 300.000 automobilov a 600.000 prevodoviek ročne. Spolu s kapacitou 200.000 vozidiel ročne v Turecku tak má spoločnosť Hyundai Motor k dispozícii celkovú výrobnú kapacitu 500.000 automobilov ročne, určených primárne pre európskych zákazníkov.

Celá správa je k dispozícii na stiahnutie na www.hyundai.news a obsahuje ďalšie dáta a analýzy, ako aj prehľad sociálneho prínosu Hyundai.

TS-2