Hyundai Motor News

News

Spoločnosť Hyundai Motor dodala najväčšiu flotilu vozidiel poháňaných palivovými článkami pre taxislužbu

14.12.2015
  • Spoločnosť Hyundai Motor dodala flotilu piatich automobilov ix35 Fuel Cell pre flotilu taxíkov ‘hype’ v Paríži
  • Odovzdanie vozidiel a otvorenie čerpacej stanice na vodík sa uskutočnilo v čase konania konferencie COP21
  • Taxíky ix35 Fuel Cell ušetria približne 70 ton CO2 ročne v aglomerácii tzv. Veľkého Paríža

Spoločnosť Hyundai Motor dodala päť automobilov ix35 Fuel Cell parížskemu start-upu STEP (Société du Taxi Electrique Parisien – Spoločnosť parížskych elektrických taxíkov). Odovzdanie sa uskutočnilo súčasne s otvorením prvej palivovej čerpacej stanice na vodík v Paríži, pri príležitosti konania konferencie Organizácie spojených národov o klimatických zmenách COP21 v hlavnom meste Francúzska.

Dodanie piatich automobilov ix35 Fuel Cell predstavuje najväčšiu flotilu automobilov poháňaných palivovým článkom pre taxislužbu a je prvým krokom pre vytvorenie flotily vodíkom poháňaných taxíkov, pomenovanej ‘hype’ (Hydrogen Powered Electric), ktorá bude premávať v parížskej aglomerácii. Táto flotila sa má podľa plánu v priebehu piatich rokov rozrásť na niekoľko stoviek vozidiel, pričom infraštruktúra čerpacích staníc na vodík sa bude počas roka 2016 postupne rozširovať tak, aby mohla uspokojiť rastúci dopyt po vodíkovom palive.

Thomas A. Schmid, prevádzkový riaditeľ Hyundai Motor Europe, povedal: Týmto priekopníckym projektom Hyundai Motor a STEP prinášajú novú ekologickú mobilitu na parížske cesty. Taxíky ix35 Fuel Cell predstavujú nielen čisté riešenie dopravy pre mesto ale aj praktickú, pohodlnú a spoľahlivú voľbu pre vodičov a pasažierov.

V porovnaní s taxíkmi poháňanými naftovým motorom s emisiami CO2 135 g/km pri ročnom počte 100.000 najazdených kilometrov automobily ix35 Fuel Cell ušetria ročne približne 70 ton emisií CO2. Jediným odpadovým produktom, ktorý počas jazdy ix35 Fuel Cell vypúšťa z výfuku, je vodná para.

Intenzívne využívanie týchto vozidiel vo flotile ‘hype’ demonštruje aj spoľahlivosť a praktickú využiteľnosť automobilov poháňaných palivovým článkom. Na podporu ich rozšírenia spoločnosť Hyundai Motor vytvorí a certifikuje špeciálne predajno-servisné centrá, ktoré budú zabezpečovať údržbu a opravy rastúcej flotily taxíkov poháňaných palivovým článkom.

Touto ostatnou dodávkou automobilov poháňaných palivovým článkom celkový počet automobilov ix35 Fuel Cell jazdiacich po európskych cestách prekročil 250 kusov. Hyundai ix35 Fuel Cell bol prvým automobilom poháňaným palivovým článkom, ktorý sa začal sériovo vyrábať a ponúkať na predaj v Európe. Doteraz dodané exempláre  ix35 Fuel Cell už najazdili celkovo vyše 1,2 milióna kilometrov. Do konca roka 2015 bude tento model k dispozícii na predaj alebo leasing v 13 európskych štátoch.