Hyundai Motor News

News

Španielski študenti zvíťazili v aktuálnom ročníku Hyundai Skills for the Future Awards a vytvorili inováciu pre automobilový priemysel

13.06.2016
  • Študentská firma AMECS z Madridu vyhrala Hyundai Skills for the Future Award 2016
  • Jej inovatívny systém temperovania pomáha udržiavať teplotu v kabíne vozidla ekologickým spôsobom prostredníctvom mobilnej aplikácie, umožňujúcej predhriať alebo vychladiť kabínu vozidla bez spotrebovania paliva
  • Spoločná iniciatíva agentúry JA Europe a Hyundai Motor Europe, Skills for the Future, má za cieľ inšpirovať mladú generáciu k podnikaniu a previazať jej vzdelanie a budúcu kariéru s dôrazom na trvalo udržateľné podnikanie

Európske finále ročníka 2016 iniciatívy Hyundai Skills for the Future sa uskutočnilo v dňoch 1. a 2. júna v Madride, kde vyše 100 študentov z 15 európskych štátov súťažilo so svojimi podnikateľskými projektmi, zameranými na automobilový priemysel. 

Španielski študenti Cesar Molina Sanchez a Hector Pascual Martinez z Madridu so svojou študentskou firmou AMECS v európskom finále Skills for the Future Award 2016 zvíťazili v hodnotení poroty a súčasne získali aj cenu publika, keď porazili 15 víťazov národných kôl. Porota ocenila víťazný projekt – inovatívny systém, ktorý môže chladiť alebo vyhrievať kabínu vozidla bez spotrebovania paliva. Porotcovia v odôvodnení verdiktu ocenili, že tento systém ovládaný aplikáciou do smartfónu demonštruje nový a efektívny spôsob ako môže vodič každý deň pred jazdou upraviť teplotu v kabíne v horúcom a chladnom počasí na prijateľnú úroveň. Na porotu zapôsobil aj finančný model študentskej firmy AMECS a sociálne citlivý podnikateľský projekt na výrobu tohto produktu.

Víťazné duo svoj úspech okomentovalo slovami: „Vďaka iniciatíve Skills for the Future sa nám podarilo uskutočniť náš sen. Vždy sme chceli pracovať pre automobilový priemysel a náš projekt nás privádza do tejto branže. Teší nás aj to, že nás ostatní účastníci ako aj zamestnanci Hyundai z Madridu zvolili za najlepšiu študentskú firmu. Víťazstvo v súťaži a získanie ceny publika nám dáva sebavedomie popasovať sa s výzvami budúcnosti. Tešíme sa na návštevu centrály Hyundai Motor Europe vo  Frankfurte, meste symbolizujúcom inovácie a výkonnosť.“

Thomas A. Schmid, prevádzkový riaditeľ Hyundai Motor Europe, povedal: Automobilový priemysel neustále hľadá talentovaných, kvalifikovaných zamestnancov, preto sa naša iniciatíva Skills for the Future usiluje posilňovať kompetencie mladých ľudí v oblasti vedy, technológie, konštrukcie a matematiky. V tohtoročnom programe sme videli medzi finalistami veľký potenciál. Blahoželám všetkým účastníkom a predovšetkým firme AMECS, ktorá presvedčila porotu svojim inovatívnym a ekologickým prístupom k riešeniu problému, ktorý sa týka všetkých majiteľov automobilov v Európe.“

Od štartu iniciatívy Skills for the Future i v roku 2012, partnerského projektu JA Europe a Hyundai Motor Europe, sa do programu celkovo zapojilo vyše 10.000 študentov, vedených a podporovaných dobrovoľníkmi z Hyundai Motor a učiteľmi. Študenti z 15 európskych štátov (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko a Veľká Británia) v rámci programu vyvíjajú vlastné produkty a služby pre automobilový priemysel, ktoré by sa realizovali prostredníctvom ich malých firiem, pričom sa kladie dôraz na ekológiu a sociálnu etiku počas celého životného cyklu fungovania modelovej firmy.

V rámci tohtoročného podujatia sa uskutočnila panelová diskusia na tému „Posilnenie odborného vzdelania pre lepšiu Európu“. V rámci diskusie vystúpili Mario Armero, prezident španielskej asociácie výrobcov osobných a nákladných automobilov ANFAC; Ann Branch, riaditeľka tvorby pracovných miest generálneho riaditeľstva  Európskej komisie pre zamestnanosť; Enrique Calvet Chambon, poslanec Európskeho parlamentu; David Fitzpatrick, riaditeľ PR Hyundai Motor Europe a Pete Hodgson, prezident európskeho fóra pre technické a odborné vzdelávanie EfVET. Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že je naďalej potrebné znižovať disproporciu medzi kvalifikáciou pracovníkov a potrebami európskeho trhu práce. Pre udržanie a zvýšenie konkurencieschopnosti Európy je potrebné prehĺbiť partnerstvá medzi priemyslom a vzdelávacími inštitúciami.

Caroline Jenner, výkonná riaditeľka JA Europe, povedala: „Mladí ľudia, narodení v tomto tisícročí odlišne zmýšľajú o automobiloch a mobilite všeobecne. V rámci Skills for the Future skúsení profesionáli usmerňujú mladých ľudí a posmeľujú ich využívať svoju vynaliezavosť a kreativitu na riešenie niektorých veľkých výziev automobilového priemyslu. To už nie je o prítomnosti, to je o budúcnosti.“

Na druhom mieste Skills for the Future Award 2016 sa umiestnila študentská firma ZEAL gymnazistov z Košíc s projektom sedadla vodiča Sensor Chair, ktoré sníma polohu sediaceho vodiča a informáciu posiela do mobilnej aplikácie. Slovensko je tak jednou z najúspešnejších krajín, nakoľko v roku 2015 slovenský stredoškoláci skončili druhí a v roku 2014 vyhrali celú súťaž.

  • Tag : Tlačové správy, CSR, Hyundai Worldwide, Hyundai Slovensko, Ocenenia, 2016