Hyundai Motor News

News

Hyundai Motor Group vyvíja prvý inteligentný adaptívny tempomat založený na strojovom učení na svete

22.10.2019

Technológia inteligentného adaptívneho tempomatu Smart Cruise Control (SCC-ML) prostredníctvom strojového učenia (machine learning) rozpoznáva a analyzuje spôsob jazdy vodiča. S týmito dátami pracuje inteligentný tempomat a prináša tak vodičovi počas autonómnej jazdy jedinečný zážitok. Funkcia inteligentného adaptívneho tempomatu je ako prvá na svete založená na umelej inteligencii a objaví sa v budúcich modeloch Hyundai Motor Group.

Nový SCC-ML zdokonaľuje inteligenciu predchádzajúcej technológie pokročilých jazdných asistenčných systémov (ADAS) a dramaticky zlepšuje praktickosť poloautonómnych funkcií,“ uviedol Woongjun Jang, viceprezident spoločnosti Hyundai Motor Group. „Skupina Hyundai Motor Group bude pokračovať v úsilí o vývoj inovatívnych technológií umelej inteligencie, aby sa stala lídrom v oblasti autonómnej jazdy.“  

Bežný adaptívny tempomat (SCC) zabezpečuje počas jazdy udržiavanie vzdialenosti od vozidla vpredu pri jazde rýchlosťou, ktorú stanovuje vodič. Inteligentný adaptívny tempomat (SCC-ML) kombinuje umelú inteligenciu a adaptívny tempomat do systému, ktorý sa sám naučí vzory správania vodiča a jeho zvyky. Prostredníctvom strojového učenia potom inteligentný tempomat autonómne riadi vozidlo rovnakým spôsobom ako samotný vodič. 

Aby bolo možné spustiť doterajší adaptívny tempomat, vodič musel manuálne nastaviť želanú vzdialenosť od predchádzajúceho vozidla a zrýchlenie. Bez technológie strojového učenia preto nebolo možné detailne doladiť nastavenia adaptívneho tempomatu tak, aby vyhovoval individuálnym preferenciám vodiča.   Napríklad aj ten istý vodič môže zrýchľovať odlišným spôsobom pri vysokej, strednej a nízkej rýchlosti v závislosti od okolností. Preto, keď bola aktivovaná funkcia adaptívneho tempomatu, vodiči vnímali tento rozdiel, čo viedlo k neochote používať technológiu adaptívneho tempomatu.      

Nezávisle vyvinutý SCC-ML skupiny Hyundai Motor Group funguje takto: senzory, ako napríklad predná kamera a radar, neustále získavajú informácie o jazde a odosielajú ich do centrálneho počítača. Počítač potom zo zhromaždených informácií extrahuje príslušné podrobnosti, aby identifikoval vzory vodičovho štýlu jazdy. Počas tohto procesu sa používa technológia umelej inteligencie nazývaná algoritmus strojového učenia.  

Spôsob jazdy možno rozdeliť do troch častí: vzdialenosť od predchádzajúcich vozidiel, zrýchlenie (ako rýchlo vozidlo zrýchľuje) a responzívnosť (ako rýchlo vozidlo reaguje na podmienky jazdy). Napríklad udržiavanie krátkej vzdialenosti od predchádzajúceho vozidla počas pomalej jazdy v meste a ďalej pri jazde v rýchlom pruhu. Vzhľadom na tieto rôzne podmienky vykonáva inteligentný adaptívny tempomat (SCC-ML) analýzu viac ako 10 000 jazdných modelov, vďaka čomu sa dokáže prispôsobiť každému jazdnému štýlu vodiča. Informácie o jazdnom vzorci sa pravidelne aktualizujú pomocou senzorov, ktoré odrážajú najnovší štýl jazdy vodiča. Okrem toho je SCC-ML naprogramovaný špeciálne tak, aby sa zabránilo naučeniu sa nebezpečným jazdným modelom, a zvyšovala sa jeho spoľahlivosť a bezpečnosť.  

S novým systémom asistencie pri jazde na diaľnici, ktorý zabezpečuje automatickú podporu pri zmene jazdného pruhu, dosahuje SCC-ML autonómnu jazdu úrovne 2,5.

  • Tag : Technológie, Hyundai Worldwide, 2019