Hyundai Motor News

News

Hyundai vyvinul komerčné vozidlo s polohybridným systémom

03.08.2009

Tlačová správa č. 15 zo dňa 18.6.2008

  • nový mestský autobus s obmedzeným voľnobehom motora a zníženými emisiami CO2 pri zvýšení účinnosti využitia paliva
  • cenovo prístupnejšie riešenie ako plnohodnotný hybridný systém
  • mestské samosprávy Incheon a Suwon s testovacou flotilou 12 vozidiel
  • začiatok sériovej výroby koncom roka 2009

Soul, Kórea

Spoločnosť Hyundai Motor Co., ktorá nedávno ohlásila plán spustenia maloobchodného predaja hybridných elektrických osobných vozidiel v roku 2009, vyvinula úsporný mestský autobus s vysokou účinnosťou využitia paliva. Tento autobus využíva polohybridný systém (Mild Hybrid) založený výhradne na technológii Hyundai. Použitie polohybridného systému v komerčnom vozidle urýchli širšie využitie ekologických vozidiel, ktoré znižujú emisie CO2 a palivové náklady.

Polohybridný systém s použitím 8-kilowattového elektromotora na striedavý prúd a generátora automaticky vypína motor po zastavení vozidla a pohotovo ho roztáča späť do otáčok po uvoľnení brzdového pedálu. Systém zároveň premieňa kinetickú energiu vznikajúcu pri brzdení vozidla na elektrickú energiu, ktorá sa využíva na napájanie motora ventilátora pohonnej jednotky. V závislosti od jazdných podmienok dokáže vozidlo vybavené polohybridným systémom ušetriť od 15 do 20 percent palivových nákladov.

Systém sa dá jednoducho použiť v akomkoľvek vozidle s pohonom na naftu alebo stlačený zemný plyn a jeho cena zodpovedá približne jednej pätine ceny plnohodnotného hybridného systému. Plnohodnotné hybridné systémy dokážu v porovnaní s vozidlom s konvenčným pohonom zvýšiť účinnosť využitia paliva až o 50 percent. Kvôli výrazne vyššej obstarávacej cene však majú plnohodnotné hybridy omnoho dlhšiu dobu návratnosti a sú preto menej príťažlivé pre majiteľov flotíl komerčných vozidiel.

Spoločnosť Hyundai Motor Co. dodala autobusovej dopravnej spoločnosti v samospráve Suwon dva mestské autobusy a ďalších 10 druhému autobusovému operátorovi v samospráve Incheon. Tieto autobusy budú slúžiť na podrobný monitoring flotilových testov. Hyundai plánuje spustiť sériovú výrobu polohybridných mestských autobusov do konca roka 2009. V polročnom horizonte dokončí vývoj plnohodnotného hybridného systému a prvé flotilové testy plnohodnotných hybridných autobusov sú naplánované na druhú polovicu tohto roka.

Spoločnosť Hyundai odhaduje, že mestský autobus s polohybridným systémom dokáže znížiť náklady na naftu o približne 6-8 miliónov kórejských wonov ročne.

V prípade univerzálneho využívania systému vypínania a spúšťania motora pri všetkých nákladných vozidlách a autobusoch by mohla polohybridná technológia zohrať kľúčovú úlohu pri znižovaní emisií CO2 a uhľovodíkov, a tým prispieť k spomaleniu globálneho otepľovania.

  • Tag : 2008, Tlačové správy