Hyundai Motor News

News

Hyundai Motor Group ponúka pomocnú ruku pre zemetrasením zničené Japonsko

25.03.2011

Tlačová správa č. 16
25.marec 2011

Hyundai Motor Group venuje 100 miliónov jenov (približne 875 000 €) na podporu obnovy územia, ktoré zasiahlo ničivé zemetrasenie a tsunami, ktoré zasiahlo minulý týždeň celý národ.

Peňažný dar bude odovzdaný japonskému Červenému krížu prostredníctvom kórejského Červeného kríža na zakúpenie vecí najnutnejšej potreby ako sú prikrývky, potraviny a voda.

Okrem toho, Mong-Koo Chung, prezident skupiny Hyundai Motor Group, 14. Marca rozposlal kondolenčné listy japonským obchodným partnerom vrátane JFE Steel Corporation, aby im menom celej skupiny Hyundai vyjadril najhlbší súcit a prianie rýchlej obnovy. Hyundai Motor Group bude aj naďalej poskytovať ďalšiu podporu podľa potreby.

Hyundai aktívne ponúka pomoc oblastiam zasiahnutým katastrofami po celom svete ako súčasť svojho úsilia plniť svoju úlohu zodpovednej globálnej spoločnosti. Hyundai napríklad pomáhal odstraňovať následky zemetrasenia v Iráne v roku 1999,následky tsunami v Ázii v roku 2004, následky lesných požiarov v Grécku v roku 2007 a následky zemetrasení na Haity a Chile v roku 2009 a 2010 či už vo forme peňažných darov, distribúciou núdzových zásielok, alebo priamou účasťou na pomocných aktivitách.

  • Tag : 2011, Tlačové správy