Hyundai Motor News

News

Hyundai deklaruje program „Vision 2020“ a zavádza nové koncernové CI

11.04.2011

Tlačová správa č. 18
11. apríl 2011

„Spoločne za lepšiu budúcnosť”

  • Nová vízia Hyundai Motor Group určuje smerovanie značky Hyundai k cieľu etablovať sa ako globálny líder
  • Hyundai oznámil päť základných hodnôt na realizáciu tejto vízie v najbližšom desaťročí spolu s novými prvkami corporate identity koncernu

(Soul, Južná Kórea) Spoločnosť Hyundai Motor Group dnes predstavila svoju novú víziu, pomenovanú „Vision 2020“, ktorou sa bude automobilový koncern riadiť v najbližšom desaťročí, ako aj nové logo koncernu. 

Vychádzajúc z novej filozofie manažmentu Hyundai Motor Group, definovanej vetou „Uskutočniť sen ľudstva vytvorením novej budúcnosti prostredníctvom vynaliezavého myslenia a nepretržitého zdolávania nových hraníc“,  koncern deklaroval ako svoju víziu slogan „Spoločne za lepšiu budúcnosť“.

Koncern Hyundai Motor Group, vytvorený v roku 2000 a vedený spoločnosťou Hyundai Motor Co., dosiahol pozoruhodný rast vo všetkých oblastiach súvisiacich s automobilovým sektorom, vrátane výroby automobilov, automobilových komponentov a dielov, financovania automobilov a logistiky. Predovšetkým nové ekologické prevádzky oceliarní Hyundai Steel Co., otvorené v uplynulom roku, ďalej posilňujú status koncernu Hyundai ako automobilového výrobcu s komplexnou hĺbkou produkcie.

Hyundai uskutočnil v uplynulých desiatich rokoch obrovský skok vpred v oblasti hodnoty značky svojou koncentráciou na manažment kvality, vďaka čomu postúpil z pozície 10. najväčšieho svetového automobilového výrobcu v roku 2000 na 5. pozíciu v roku 2010.

Ako výsledok mimoriadneho úsilia a kontinuálneho globálneho manažmentu má teraz Hyundai Motor Group 42 pobočiek oproti 10 v roku 2000, pričom celkový obrat v uvedenom období vzrástol o 219 percent z 36 triliónov wonov na 115 triliónov wonov. Celosvetový počet zamestnancov sa zvýšil o 81 percent z 98.000 v roku 2000 na približne 177.000 v roku 2010.

Okrem toho po najnovšej akvizícii Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C), bude mať Hyundai Motor Group celosvetovo 50 pobočiek so 184.000 zamestnancami a celkovým obratom 126 triliónov wonov.

Nová vízia Hyundai Motor Group, charakterizovaná sloganom „Spoločne za lepšiu budúcnosť“, vyjadruje vôľu spoločnosti vytvárať zásadné hodnoty a propagovať harmonický rast s dôrazom na environmentálne aspekty a rešpektovanie potrieb ľudstva.

Popri celkovej vízii koncern Hyundai Motor Group oznámil aj víziu a stratégiu pre svoje tri základné sektory. Pridaním konštrukčného sektora k doterajším hlavným pilierom – výrobe automobilov a oceliarstvu, bude Hyundai Motor Group môcť posilniť svoju globálnu prezenciu a prispieť k lepšiemu ekonomického a sociálnemu rozvoju.

Vízie & stratégie

Automobilová vízia

Slogan vízie: „Celoživotný partner v automobiloch i ďalších oblastiach“
„Aby sme sa stali dôveryhodným celoživotným partnerom našich zákazníkov, prinesieme nové perspektívy do automobilizmu prostredníctvom inovatívnych riešení mobility, vychádzajúcich z humano-centrických, ekologických technológií a služieb“.

Oceliarska vízia

Slogan vízie: „Líder novej éry ocele“
„Ako ekologicky orientovaná spoločnosť, využívajúca recykláciu surovín, budeme lídrom novej éry v oceliarskom priemysle výrobou produktov a poskytovaním služieb s vysokou mierou pridanej hodnoty pri dosahovaní celosvetovo najvyššej konkurencieschopnosti, založenej na spolupráci s našimi partnermi.“

Konštrukčná vízia

Slogan vízie: „Budujeme zajtrajšok“
„Ako popredný globálny poskytovateľ inžinierskych riešení vysokej hodnoty vytvoríme základ pre lepší život medziodvetvovými synergiami a implementáciou technológií budúcnosti.“

Základné hodnoty

Koncern Hyundai Motor Group deklaroval päť základných hodnôt, ktoré majú pomôcť implementovať novú filozofiu manažmentu spoločnosti:

  • Zákazník: Zákazník predstavuje najvyššiu prioritu pri všetkých hodnotách spoločnosti.
  • Výzva: Hyundai bude vždy skúmať nové možnosti, odmietajúc sebauspokojenie.
  • Spolupráca: Vytvárať synergie so všetkými spoločnosťami koncernu a zúčastnenými stranami.
  • Ľudia: Vytvoriť korporátnu kultúru rešpektujúcu talent.
  • Globalita: Kombinácia globálnosti (Global) + schopnosti (Ability) zvýrazňujúc úsilie značky Hyundai stať sa globálne rešpektovanou spoločnosťou, založenou na viacerých základoch.

Elementy CI koncernu

Nové elementy corporate identity prezentujú filozofiu manažmentu Hyundai, definovanú ako „Uskutočniť sen ľudstva vytvorením novej budúcnosti prostredníctvom vynaliezavého myslenia a nepretržitého zdolávania nových hraníc.“

Názov Hyundai, vystupujúci nad horizont oceánu, symbolizuje súťaživý a inovatívny duch a sebavedomie Hyundai Motor Group.

Hlavná farba, „Hyundai Blue“, symbolizuje nádej, možnosť a vieru. Rovná čiara reprezentuje priamočiary, nepremožiteľný zmysel pre zodpovednosť, vôľu úspešne dokončiť dielo a zmysel pre humanitu. Ultimatívnym posolstvom je svetlá budúcnosť, ktorú chce Hyundai vytvárať.

  • Tag : 2011, Tlačové správy