Hyundai Motor News

News

Hyundai podporil projekt študentov Slovenskej technickej univerzity - Elektrická formula

04.01.2011

Tlačová správa, 29.12. 2010

Keď spoločnosť predáva a servisuje autá, nie je to vždy len o predaji a  servise áut. Presvedčili sa o tom aj zákazníci značky Hyundai, ktorí v čase od júla do decembra tohto roku navštívili ktorýkoľvek autorizovaný servis Hyundai na Slovensku. V spolupráci s našou európskou centrálou Hyundai Motor Europe  vo Frankfurte, pripravilo oddelenie servisných a popredajných služieb projekt „Hyundai Starostlivosť Plus“.  Za každého zákazníka ktorý prišiel na servisnú prehliadku,  spoločnosť Hyundai pripísala  čiastku v hodnote 5€ na účet projektu Elektrická formula.  Zákazník tak odchádzal zo servisu nielen so skontrolovaným autom po servisnej prehliadke, ale aj s vedomím, že sa stal jedným z darcov, ktorý prispeli študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  na projekt elektrická formula.

HYUNDAI a študentská elektrická formula

Partnerstvo  medzi značkou Hyundai a študentským teamom Stuba Green Team začalo v lete tohto roku. Značka Hyundai dbá nielen o neustále zvyšovanie predajných štatistík, ale aj o fenomén, ktorý sa označuje pojmom „trvalá udržateľnosť“. Sem patrí vývoj čím ďalej tým viac ekologickejších a úspornejších motorov, znižovanie emisii CO2,  ako aj vývoj vozidiel na alternatívny pohon. Sme radi, že prostredníctvom  spolupráce so Slovenskou  technickou univerzitou v Bratislave, Strojníckou fakultou, sme sa mohli finančne spolupodieľať na projekte „Elektrická formula“ ktorú vyvíja team študentov z troch fakúlt STU,  združenie zoskupené pod názvom Stuba Green Team pod odborným vedením  doc. Ing. Františka Palčáka, PhD.

Vyzbieraná hodnota ktorú vygenerovali naši servisní zákazníci v priebehu roka 2010 sa vyšplhala na čiastku 5.500€. Darčekový šek v hodnote 5.500 € sme za prítomnosti prodekana Františka Palčáka a celého teamu Stuba Green team odovzdali do rúk ich vedúceho -  Pavla Kintlera, na slávnostnej ceremónii, ktorá sa uskutočnia v priestoroch foyer Strojárskej fakulty Slovenskej technickej univerzity v decembri  tohto roku.

Spoločnosť Hyundai plánuje aj ďalšom období podporovať projekty vzdelanosti a rozširovania možností pre uplatnenie študentských aktivít.

 

Zľava: Juraj Čabrák, manažér oddelenia servisných a popredajných služieb spoločnosti Hyundai, Silvia Schmidtmayerová, PR manažér Hyundai, František Palčák, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, STU, Pavol Kintler, vedúci Stuba Green Team

Študenti STU a členovia Stuba Green Team spolu s elektrickou formulou

  • Tag : 2011, Tlačové správy