Hyundai Motor News

News

Hyundai Motor Group odhalila svoj výstavný pavilón na svetovej výstave Expo 2012 Yeosu Korea

11.05.2012

Hyundai Motor Group, oficiálny globálny partner na najvyššej úrovni svetovej výstavy Expo 2012 Yeosu Korea, zverejnila fotografie svojho výstavného pavilónu. Svetová výstava Yeosu Expo bude pre verejnosť slávnostne otvorená 12. mája 2012 a bude trvať tri mesiace.

Koncern Hyundai bude na svetovej výstave zastúpený pavilónom Hyundai Motor Group s plochou 1.398 m2, ktorý bude najväčší z pavilónov súkromných spoločností. Expozícia poskytne verejnosti pohľad na to, ako Hyundai realizuje svoju víziu “Together for a better future” (Spoločne pre lepšiu budúcnosť).

Vychádzajúc z koncepcie pomenovanej Vision Gate predná fasáda pavilónu vyjadruje uzatvorený okruh recyklácie v rámci Hyundai Motor Group, spájajúci päť hlavných oblastí činnosti – výrobu ocele, výrobu automobilov, konštrukciu & inžiniering, výrobu náhradných dielov a logistiku. Zadnú stenu pavilónu tvorí štylizované písmeno “H,” symbolizujúce Hyundai Motor Group.

Pavilón je rozdelený na štyri principiálne oblasti označené “Connecting” (Spájanie), “Growing” (Rast), “Innovating” (Inovácia) a “Gathering” (Zhromažďovanie), ktoré znázorňujú víziu Hyundai Motor Group v jej rozličných formách.

  • Tag : 2012, Tlačové správy