Hyundai Motor News

News

Hyundai Motor investuje do budúcnosti európskeho automobilového priemyslu

27.04.2012

Skills for the Future_photo 1Dňa 26.4.2012 na medzinárodnej konferencii European Business Summit (EBS) spoločnosť Hyundai Motor Europe prezentovala novú iniciatívu, ktorá má za cieľ pripraviť mladých ľudí na požiadavky trhu práce budúcnosti.

 
Program ‘Skills for the Future’(Kvalifikácia pre budúcnosť), vyvinutý v spolupráci s európskou agentúrou pre vzdelávacie programy JA-YE Europe (Junior Achievement-Young Enterprise), je trojročný program štartujúci tento rok. Najprv sa bude realizovať v piatich štátoch – Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Španielsku a Českej republike. Program poskytne približne 10.000 študentom odborných škôl z 15 štátov Európskej Únie šance vyskúšať si podnikanie, získať užitočné poznatky z oblasti vedy, technológie, konštrukcie a matematiky (STEM – science, technology, engineering and mathematics) a naučiť sa prakticky využívať svoje vedomosti pre budúcu kariéru. Študenti sa zúčastnia na rôznych praktických výukových zamestnaniach ako napr. vybudovanie a riadenie ich vlastných technických mikro-spoločností. V rámci úvodu do podnikania program zahŕňa aj získavanie špeciálnych znalostí ako sú práca v tíme, manažment a organizácia.
 
Študenti budú mať možnosť spolupracovať s vyše 400 dobrovoľníkmi Hyundai Motor z celej Európy, ktorí budú reprezentovať modely funkcií a poskytnú im pohľad do oblasti svojich činností. Každý rok sa bude udeľovať cena Hyundai Motor za najlepší návrh automobilovej služby alebo produktu v rámci študentských spoločností.
 
Hyundai realizuje viaceré projekty v rámci programu spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) v jednotlivých členských štátoch a ‘Skills for the Future’ je prvou takouto paneurópskou iniciatívou.
 
Allan Rushforth, senior viceprezident a COO Hyundai Motor Europe na konferencii EBS povedal: “Hyundai Motor Europe sa angažuje v inováciách – a srdcom inovácií sú ľudia. ‘Skills for the Future’ nie je iba nástrojom proti nezamestnanosti mladých ľudí – je tréningom okruhu talentovaných ľudí pripravovaných na zamestnania budúcnosti.”
 
Štart iniciatívy ‘Skills for the Future’ prichádza v čase, keď nezamestnanosť mladých ľudí v Európe dosahuje historický vrchol. Témou tohtoročnej konferencie European Business Summit – ‘Skills for Growth’ (Kvalifikácia pre rast) – vytvára ideálnu platformu pre štart tohto nového programu. Hyundai je hlavným sponzorom konferencie European Business Summit.
 
Hyundai je významný automobilový výrobca a zamestnávateľ v Európe. Len v Českej republike spoločnosť vytvorila 10.000 nových pracovných miest – sčasti priamo v rámci vlastného výrobného závodu a sčasti u jeho subdodávateľov. Až 95 % ekonomicky aktívnych obyvateľov severnej Moravy (Sliezska) teraz priamo alebo nepriamo pracuje pre Hyundai.
 
Skills for the Future_photo 2Hyundai Motor napriek ekonomickej recesii pokračuje v expanzii a investíciách v Európe: v roku 2011 značka oslávila 5 miliónov predaných vozidiel v Európe od začiatku ich dovozu v roku 1977 a dosiahla doteraz najväčší podiel na európskom trhu 3,3 %.
 
Iniciatívu ‘Skills for the Future’ vrele uvítal Koos Richelle, generálny riaditeľ direktoriátu Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie: “‘Skills for the Future’ je vynikajúca iniciatíva, dopĺňajúca iniciatívu Európskej komisie ‘Europe 2020,’ ktorá sa usiluje vybaviť mladých ľudí potrebnými vedomosťami a kvalifikáciou pre zamestnania dneška a budúcnosti. Zapadá aj do stratégie Európskej komisie v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem.”
 
Partnerstvo nie je zamerané iba na študentov, slúži aj na kontakt učiteľov a rodičov s manažérmi spoločností. Prostredníctvom Hyundai Motor ‘Master Class’ budú učitelia participujúcich škôl a rodičia študentov spolu so zamestnancami Hyundai Motor diskutovať ako sa dá zlepšiť výučba a hľadať spôsoby ako preklenúť medzeru medzi študijnou prípravou a praxou. 
 
Fotografie k štartu ‘Skills for the Future’ v rámci konferencie European Business Summit – popis:
Photo 1.         Caroline Jenner, CEO Junior Achievement - Young Enterprise
with Tak Uk Im, President of Hyundai Motor Europe.
Photo 2.         Tak Uk Im, President of Hyundai Motor Europe
with Caroline Jenner, CEO Junior Achievement - Young Enterprise.

 

  • Tag : 2012, Tlačové správy